Αργούν οι περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Κατηγορία: Media
keraies-tv-300x174

Θα αργήσει η χορήγηση των τηλεοπτικών περιφερειακών αδειών, ενώ ο υπολογισμός του τιμήματος θα γίνει σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα ανά περιφέρεια.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που χορηγηθούν οι άδειες εθνικής εμβέλειας (γενικές και θεματικές), οι περιφερειακοί σταθμοί σε όλη τη χώρα θα συνεχίσουν να εκπέμπουν και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους.

typologies.gr