Επιτροπή περιεχομένου για την υβριδική TV της ΕΡΤ

Κατηγορία: Media
Hybrid-11-1

Συγκροτήθηκε στο Ραδιομέγαρο η Επιτροπή Περιεχομένου για τις υβριδικές υπηρεσίες, με γνωμοδοτικό χαρακτήρα και στόχο να υποβάλλει εισηγήσεις στον διευθύνοντα σύμβουλο για την προμήθεια και την παραγωγή λογισμικού, προγραμμάτων και υπηρεσιών στην υβριδική πλατφόρμα…

και στα διαδικτυακά Μέσα της ΕΡΤ, όπως και εισηγήσεις για την παραγωγή συμπαραγωγών. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και τα οικονομικά στοιχεία των παραγωγών ή των συμπαραγωγών που θα εισηγείται.

typologies.gr