Κόντρα τηλεοπτικών σταθμών με διαφημιστικές για τους … «τρίτους»

Κατηγορία: Media
kanali

Κόντρα των τηλεοπτικών σταθμών με τις διαφημιστικές εταιρείες.

Σε επιστολή των σταθμών που δημοσιεύεται το ‘Business Today” αναφέρεται πως καμία διαφημιστική συνεργασία δεν μπορεί να περιλαμβάνει εμπορικούς όρους που να δεσμεύουν τα κανάλια, εάν αυτοί δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας με τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η επιστολή κάνει λόγο για «φαινόμενο κατά το οποίο διαφημιστικές εταιρείες, media agencies ή και ανεξάρτητα πρόσωπα προτείνουν σε διαφημιζόμενους (ήδη πελάτες τους ή ακόμα και σε μη πελάτες τους) συγκεκριμένο πλαίσιο μελλοντικής συνεργασίας με τηλεοπτικούς σταθμούς, το οποίο περιέχει δεσμευτικούς εμπορικούς όρους, χωρίς αυτοί να έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας με σταθμούς».

Οι σταθμοί τομίζουν πως «η εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας που εκμεταλλεύεται έναν τηλεοπτικό σταθμό διαμορφώνεται αποκλειστικά από την ίδια, κατά την επιχειρηματική της κρίση» και αυτή είναι που ορίζει το κόστος των διαφημίσεων ανά χρονική ζώνη και τους παρεχόμενους όρους προβολής σε κάθε διαφημιζόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κανάλια αναφέρουν πως «κάθε πλαίσιο συνεργασίας διαφημιστικής προβολής σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, ιδίως όταν αυτό περιέχει παροχή εκπτώσεων ή οποιουσδήποτε άλλους εμπορικούς όρους, που παρουσιάζεται από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να υπογράφεται από τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό, δεν μπορεί να τον δεσμεύει σε καμία περίπτωση».

«Συνεπώς», αναφέρεται στην επιστολή, «οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται μεταξύ τρίτων, με αντικείμενο τη διαφημιστική προβολή στην τηλεόραση, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση υλοποίησης εκ μέρους τηλεοπτικών σταθμών που δεν έχουν συμπράξει σε αυτήν. Είναι δε σαφές ότι το παραπάνω περιλαμβάνει κάθε είδους παροχή ή όφελος, που υλοποιείται στα τηλεοπτικά διαφημιστικά προγράμματα, συμπε- ριλαμβανομένων παροχών σε χρόνο ή εκπτώσεις».

typologies.gr